Homepage

Distribuce >>>

Na vědomí všem...

Vytvořený reklamní produkt dokážeme taktéž distribuovat podle přání a potřeb klienta. Zajistíme doručení reklamního sdělení zvoleným osobám, a to způsobem, který přesně odpovídá charakteru reklamy a určeného distribučního kanálu. Z našeho portfolia distribučních služeb namátkou vybíráme:

Kontakt...

Rozhodující však pro nás stále zůstávají přání klienta. Nebojte se proto na nás obrátit a dohodnout si konkrétní způsob distribuce reklamních sdělení > kontakt...
Místo pro Váš reklamní banner >> kontaktujte nás
©2002-2024 EFE cz, s.r.o.