Homepage
Podstatou trendové marketingové divize společnosti EFE, je poskytovat společnostem z řad malých a středních podniků, komplexní služby v oblasti marketingu a podnikání vůbec. Tato divize nabízí své služby a je často vyhledávána podnikatelskými subjekty k tomu, aby jim pomohla v rozvoji jejich podnikatelské činnosti. Díky bohatým zkušenostem, které jsme získali prací s klienty, se jim nebojíme podat pomocnou ruku a nabídnout úzkou spolupráci.
Místo pro Váš reklamní banner >> kontaktujte nás
©2002-2024 EFE cz, s.r.o.