Homepage

Profil společnosti

Základní východiska systému řízení

  • EFE je procesně řízenou společností s pružnou organizační strukturou
  • Pracovní pozice členů týmu EFE je určena procesem řízení a to bez ohledu na pracovně-právní vztah mezi EFE a příslušnou osobou

Tým EFE

Jádro pracovního týmu EFE je tvořeno portfoliem jedinců, sdružení či podniků různého zaměření a s různými schopnostmi. Jsme lidé, kteří se rozhodli investovat svůj čas, znalosti a úsilí do vzájemné spolupráce, která přináší požadované výsledky. Svou práci děláme, jak nejlépe umíme a naší hlavní devizou je, že věříme tomu, co děláme.
Místo pro Váš reklamní banner >> kontaktujte nás
©2002-2024 EFE cz, s.r.o.