Homepage

Analýza podniku

Správná informace je základ

Obchodní divize společnosti EFE vám nabízí vytvoření finanční analýzy vašeho nebo jiného podniku. Cílem naší finanční analýzy je zachycení současného stavu hospodaření firmy pro následné posouzení minulých rozhodnutí a jejich dopad na ekonomickou situaci a trend vývoje. Uvedené srovnání je důležité pro formulaci budoucího vývoje firmy, pro nějž jsou podkladem. Finanční analýza odhaluje silné a slabé stránky podniku a napomáhá tak jejich posílení či eliminaci. Všechny tyto informace jsou důležité nejen pro management podniku a jeho kvalifikované rozhodování, ale i pro externí osoby především poskytovatele kapitálu. V rámci této analýzy poskytujeme:
Pro bližší informace se obraťte na našeho specialistu v oblasti analýzy, který vám rád pomůže zvolit vhodné ukazatele a provede analýzu podniku přesně podle vašich přání a potřeb. kontakt
Místo pro Váš reklamní banner >> kontaktujte nás
©2002-2024 EFE cz, s.r.o.